کلیدواژه: توحید قریشی

توحید قریشی و حمزه درویش به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شدند

توحید قریشی و حمزه درویش، دو زندانی عقیدتی سنی مذهب پس از ۶ روز بی‌خبری به زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شدند. روز پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸، دو زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر به...

انتقال توحید قریشی و حمزه درویش، به مکانی نامعلوم

توحید قریشی و حمزه درویش، دو زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شدند. روز شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸، دو زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه...

زندان رجایی‌شهر؛ ممانعت از آزادی توحید قریشی زندانی عقیدتی علی‌رغم اتمام دوران محکومیت

توحید قریشی، زندانی عقیدتی، علیرغم پایان دوران محکومیت و گذشتن موعد آزادی با کارشکنی مسئولین قضایی کماکان در زندان به‌سر می‌برد. توحید قریشی زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که دوره محکومیت...

وضعیت توحید قریشی و حمزه درویش در انفرادی زندان رجایی‌شهر وخیم است

توحید قریشی و حمزه درویش، دو زندانی عقیدتی اهل سنت که پس از حمله گارد زندان رجایی‌شهر کرج، در روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷، به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌‌اند، در...