کلیدواژه: جایگاه جنبش انقلابی کردستان در انقلاب ۱۳۵۷

همایش “همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛” گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینایی، یک‌شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰

در بخش دوم این همایش "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار با توضیح اینکه جوهره استبداد، فاسد و ضد بشر است و کسانیکه استبداد محورند نمی‌توانند همراهان مردم ایران باشند. زیرا همراهان مردم ایران همواره...