جمعه 1 مارس 2024 تهران 03:24

کلیدواژه: جرم و جنایت رژیم جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین سرآغاز چهل و دو سال جرم و جنایت علیه مردم ایران

سخنرانی آقای یدی بلدی در تجمع اعتراضی در کشور آلمان آقای بلدی در بخشی از صحبت‌های خود به قرارداد نگین حکومت فاسد و فاشیست جمهوری اسلامی با چین پرداخت. سپس در رابطه با تاریخچه سراسر جرم...