شنبه 2 مارس 2024 تهران 19:55

کلیدواژه: جعفر میرزا باقری فعال صنفی معلمان

جعفر میرزا باقری، فعال صنفی معلمان: جامعه‌ای که معلمش خفته باشد، بیدار نخواهد شد

« جعفر میرزاباقری»عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان گیلان، در سخنرانی خود در مراسم روز جهانی معلم به بررسی ایده نام گذاری این روز، توسط سازمان یونسکو و چهار ماموریت اساسی برای معلمان امروز که...