کلیدواژه: جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=VIVWX4L1lV4 گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱