کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران

گزارشگران بدون مرز: “ایران در قعر جدول رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان قرار دارد”

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) روز  ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ویرایش ۲۰۱۹ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها را منتشر کرد. این ویرایش نشان داده‌ که “کین‌‌آفرینی به روزنامه‌نگاران به خشونت بیشتر علیه آنها دامن زده و چرخه این ماشین خشونت...