کلیدواژه: جنگ قره باغ

تفسیر اخبار به زبان کردی، شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. تهیه و اجرا: یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی، شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ - ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ از سامانه "فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد." آقای "بلدی" گفت: همچنان که می‌دانید داوری و قضاوت در جمهوری...