دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:13

کلیدواژه: حاکمیت به دموکراسی و داد

اتحاد مردم ، شخصیت ها و گروهها برای گذار از حاکمیت به دموکراسی و داد

https://www.youtube.com/watch?v=5WfR-wmKTkE با تداوم اعتراضات مردم ، سرکوب حکومت نیز ادامه دارد اما دیر یا زود سیلاب عظیم اعتراضات مردمی بنیان این حکومت را ویران خواهد کرد . با توجه به مسائل پیش رو در ایران...