دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 12:44

کلیدواژه: حاکمیت قانون

پندار، گفتار و کردار اپوزیسیون نشان می‌دهد در کدام جهت حرکت می‌کنند.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...