کلیدواژه: حفظ قدرت

همراهان مردم ایران

چگونه مستبدین ساخته می‌شوند

https://www.youtube.com/watch?v=bkvoIWT-1o8 یکی از ابزازهای جمهوری سالامی برای حفظ قدرت، از بین بردن و به انحطاط کشیدن فرهنگ جامعه بوده است - گفتگوی جمیله ندایی در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲ -...