جمعه 14 ژوئن 2024 تهران 12:32

کلیدواژه: حقوق کارگران

سوال و جواب حقوقی «حقوق کارگران»؛ اگر کارگر با کارفرما اختلاف داشته باشد، روند رسیدگی به آن چیست؟

با سلام؛ به طور کلی اگر کارگر با کارفرما اختلاف داشته باشد، روند رسیدگی به آن چیست و آخرین مرجعی که حکم آن قطعی خواهد بود، کدام است؟ سلام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و...