سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 10:00

کلیدواژه: حمید حجارها

گرامی‌داشت قربانیان بازداشتگاه کهریزک درگفتگو با حمید حجارها یکی از بازماندگان

یاد قربانیان فاجعه کهریزک در دهمین  سالى که از آن میگذرد در گفتگو با حمید حجارها یکى از بازماندگان این جنایت هولناک : حمید حجارها ساکن استرالیا (از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم)...