چهارشنبه 28 فوریه 2024 تهران 00:24

کلیدواژه: حکم اعدام کمال حسن رمضان

کمال حسن رمضان به زندان ارومیه بازگردانده شد

کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز جاری به زندان ارومیه بازگردانده شد. وی هفته گذشته به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. گفته می شود که در این مدت مورد ضرب و...