دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 22:32

کلیدواژه: حکومت استبداد اسلامی

همراهان مردم ایران

دوران حکومت دینی سیاسی رو به اتمام است

https://www.youtube.com/watch?v=ZWDULj2kF4M حکومت استبداد اسلامی یک حکومت توتالیتر مذهبی است . بی کفاتی و فساد آخوندها چنان تیشه ای به ریشه خودشان زده اند که هیچ غیر مذهبی نمیتوانست این کار را بکند. برنامه همراهان مردم...

سالگرد سرنگونی هواپیمای اکراینی توسط سپاه پاسداران

https://www.youtube.com/watch?v=TpVPJ8RBHIo حکومت استبداد اسلامی در مقابل جنایات ضد بشری پاسخگو نیست و حتی جان کنشگران و آزادیخواهان را نیز در زندان ها میگیرد که عامل قتل بکتاش آبتین شده اند . با یادآوری تمام فجایع...

فرآیند گذار از استبداد به دموکراسی و داد

https://www.youtube.com/watch?v=ODFD8nJIUP4&t=1s رضا بدیعی ضمن بیان این موضوع مهم که با بودن حکومت استبداد اسلامی در حقیقت هر روز کشور و مردم دچار زیان و خسارات جبران ناپذیری میگردند از میهمانان و اعضای حاضر در این...