شنبه 24 فوریه 2024 تهران 00:09

کلیدواژه: حکومت استبداد جمهوری اسلامی

این حکومت استبدادی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=LfvHsnoQXzI در بخش دوم این نشست ؛ بهمن بامداد در باره ماهیت اصلی حکومت استبداد جمهوری اسلامی میگوید که رسالت اصلی انها در بحران سازی است - روز شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱