جمعه 19 جولای 2024 تهران 15:17

کلیدواژه: خاطرات خانه زندگان قسمت پانزدهم

خاطرات خانه زندگان (قسمت پانزدهم)؛ “آیا نقش بند حوادث ورای چون و چراست؟”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...