کلیدواژه: خالد آبرون

بازداشت یک شهروند ساکن چابهار توسط نیروهای امنیتی

یک شهروند ساکن چابهار، توسط مأموران امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸، خالد آبرون (جدگال) ۳۴ ساله توسط مأموران امنیتی...