کلیدواژه: خشونت

دموکراسی‌خواهان و چالش‌ها، استبدادطلبان، خشونت و مغالطه‌ها

ما دموکراسی‌خواهان در همراهی با مبارزات مردم ایران برای گذار از بحران ناشی از استبداد ساختاری حاکمیت فاسد، بیانیه ۱۴ (استعفای خامنه‌ای)، تفنگت را زمین بگذار،و اعتراض سراسری به ورود رئیسی قاتل به آمریکا https://www.clubhouse.com/join/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/N0XUuKR1/m2E5WKO8?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=pZwsFybi_fkI6-TfwZPuig-360455

خشونت؛ از آسیه پناهی و رومینا اشرفی تا جورج فلوید

روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، دربرنامه پرسش و پاسخ تلگرامی با موضوع «خشونت؛ از آسیه پناهی و رومینا اشرفی تا جورج فلوید» و با حضور میهمان برنامه « الهه امانی »، پژوهشگر و...