چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 12:54

کلیدواژه: خشکسالی در ایران

«۱۰ هزار روستا در ایران در تنش آبی شدید هستند»

کمیته پایدار سازمان ملل متحد می‌گوید ایران با وجود آنکه در سال آبی جاری ۱۰۱ درصد رشد بارش داشته همچنان جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین تنش آبی ست. وزارت نیرو می‌گوید ۱۰ هزار روستا در...