کلیدواژه: دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

انتقال حبیب ساسانیان شاعر و شهروند اردبیلی به زندان

حبیب ساسانیان، شاعر و شهروند اهل اردبیل که در خصوص پرونده دیگر خود در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل حاضر شده‌بود، به زندان اردبیل منتقل شد. روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، حبیب...