دوشنبه 17 ژوئن 2024 تهران 04:03

کلیدواژه: دادسرای ویژه روحانیت قم

آزادی «میرزا محمد مهرابی» دبیرکل حزب وفاق قم

«میرزا محمد مهرابی» دبیرکل حزب وفاق قم  چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۶ در منزل خود بازداشت شده بود، یکشنبه ۶ اسفندماه آزاد شد. به گزارش گذار، مجتبی لطفی در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر...