کلیدواژه: دادگاه تجدید نظر عاطفه رنگریز

برگزاری دادگاه تجدیدنظر عاطفه رنگریز

در هفتمین روز اعتصاب غذای «عاطفه رنگریز» روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دادگاه عاطفه برگزار شد. عاطفه رنگریز که از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کار در مقابل مجلس است، از هفت روز پیش و در...