دوشنبه 17 ژوئن 2024 تهران 03:12

کلیدواژه: دادگاه کیفری اردبیل

مجتبی پروین فعال تُرک آذربایجانی به حبس تعزیری محکوم شد

مجتبی پروین، از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) با صدور حکمی مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) را...