یکشنبه 26 می 2024 تهران 07:53

کلیدواژه: دانشجویان بازداشتی

شماری از دانشجویان بدون حضور در اعتراضات با عنوان «اقدامات پیشگیرانه» بازداشت شده‌اند

«محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که بازداشت شماری از دانشجویان در حالی رخ داده است که در تجمعات اعتراضی به گرانی بنزین حضور نداشته‌اند. به گفته او، این بازداشت‌ها با عنوان «جلوگیری...

گزارشی از وضعیت و تعداد دانشجویان بازداشت شده

مسئولان امور دانشجویی در ایران درباره دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراضات می‌گویند: «شمار دقیق را نمی‌دانیم چون تعدادشان در حال کم و زیاد شدن بود»، «دستگیری‌ها بیرون دانشگاه بود» و «آمار داریم، قوه قضاییه تأیید...