کلیدواژه: دانش آموزان سیستان و بلوچستان

موانع تحصیلی کودکان سیستان و بلوچستان

محمدحسین مقیمی، عضو هیات امنای «مجمع کشوری حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل» اعلام کرد در ایران «تعداد زیادی» کودک بازمانده از تحصیل داریم اما آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست. گزارش‌های...