دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 04:36

کلیدواژه: درباره دموکراسی

رضا بدیعی، درباره دموکراسی، درکلاب هاوس هماد ( ۲۹مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/jFZDapPtWW0 رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، در مورد ماهیت دموکراسی  ،اظهار داشت:" دموکراسی ایدئولوژی یا گزینه نیست، دموکراسی یک ساختاراست ؛در واقع در جهان امروز ساختار موثرو نوین...