شنبه 15 ژوئن 2024 تهران 03:58

کلیدواژه: درگذشت شجریان

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰

در بخش اول همایش گفتگوی "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار را خواهیم شنید. این برنامه با مصاحبه آقای "شجریان" با صدای آمریکا آغاز شد. سپس "رضا بدیعی" در وصف آقای "شجریان" گفت: چنین است انسان‌هایی به...