دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 23:43

کلیدواژه: دموکراسی با انحصار طلبی

دموکراسی با انحصار طلبی سازگار نیست

https://youtu.be/1NSGS84KApE بهمن بامداد، در ادامه به بررسی موضوع دموکراسی و چگونگی گذار از استبداد حاکم پرداختند و صحبتهای سینا بسطامی را درباره رویدادهای اخیر آمریکا مشنویم - روز شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱- ۶ آذر ۱۴۰۰