چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 21:39

کلیدواژه: دموکراسی حق مردم ایران

گذار از استبداد و رسیدن به دموکراسی حق مردم ایران است، هیچ‌کس حق دیکته کردن آن‌را ندارد.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...