کلیدواژه: دکتر محمد ملکی

گردهمایی تلگرامی برای بزرگداشت دو چهره مبارزه و پیگیر راه عدالت و آزادی، زنده‌ یادان دکتر “ملکی” اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب...

مروری بر زندگی و مبارزات زنده یادان دکتر "محمد ملکی" و "علیرضا جباری" با پیامی از طرف پروانه شمیرانی همسر زنده یاد علیرضا جباری آغاز شد. خانم شمیرانی سخنان خود را با صحبت از کانون...

پیام تسلیت گروه مادرانه در سومین روز درگذشت دکتر محمد ملکی

پرواز معلمی که شمع وجودش هرگز خاموش نمیشود را به مبارزین علیه استبداد و فرزندانش تسلیت میگوییم. گروه مادرانه ازدست دادن یار مبارز و همراه دیرین خود، دکتر محمد ملکى را زخمى عمیق بر پیکر...