چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 21:38

کلیدواژه: ذر سامانه دمکراسی و داد

اعتصاب کارکنان شرکت گلوبال پتروتک کیش

کارکنان دفتر اهواز شرکت گلوبال پتروتک کیش، تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش گذر سامانه دمکراسی و داد؛ روز سه‌شنبه ٢۵ آبان ماه، کارکنان دفتر اهواز شرکت گلوبال پتروتک کیش، تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان...