سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ تهران ۱۵:۲۰

کلیدواژه: رئیس جمهوری ایران چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در همایش بیمه و توسعه در برج میلاد تهران