کلیدواژه: رئیس جمهوری ایران چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در همایش بیمه و توسعه در برج میلاد تهران

در پی سرکوب خونین، روحانی از «رأفت اسلامی» سخن گفت

اعتراضات اخیر در ایران با سرکوب شدید از سوی حکومت ایران مواجه شد و ده‌ها نفر در شهرهای مختلف به‌دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اکنون با بازداشت چند هزار نفر از معترضان، گروهی از...