شنبه 22 ژوئن 2024 تهران 08:23

کلیدواژه: رادیو فریاد

جنگ سیاه با تشکلهای سفید

حکومتها، بویژه حکومتهای دیکتاتوری که برپایه ی زور و قلدری- نه برپایه شایستگی علمی، مدیریتی، خلاقیت ومنطق و رای مردم- رشته ی امور را در دست گرفته اند، تشکلهای صنفی و احزاب سیاسی مستقل...