یکشنبه 10 دسامبر 2023 تهران 08:04

کلیدواژه: رامین قهرمانی

گرامی‌داشت قربانیان بازداشتگاه کهریزک درگفتگو با حمید حجارها یکی از بازماندگان

یاد قربانیان فاجعه کهریزک در دهمین  سالى که از آن میگذرد در گفتگو با حمید حجارها یکى از بازماندگان این جنایت هولناک : حمید حجارها ساکن استرالیا (از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم)...