کلیدواژه: رضا امجدی

آزادی رضا امجدی فعال کارگری با وثیقه

«رضا امجدی»، فعال کارگری اهل سنندج، با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شد. روز یک‌شنبه ۴ فروردین‌ماه ۹۸، «رضا امجدی»، فعال کارگری اهل سنندج با سپردن وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد...