کلیدواژه: رضا بدیعی

رضا بدیعی، دموکراسی خواهان، چالش ها، استبداد طلبان، خشونت و مغالطات، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/lO-Qr-FVHnY رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد دموکراسی خواهان و چالش هایی که در پی دارند و در مقابلشان استبداد طلبان چنین گفت که استبداد طلبان چه استبداد...

رضا بدیعی، سخنرانی رئیسی، درکلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/gjYhWqy6hVU رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی اظهار داشت:" ما در امریکا حق خود می دانیم که به دستگاه دولتی امریکا بگوییم چه دلیلی دارد که...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/hWNAit9IuOM رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" مشکل اصلی، استبداد است. هیچ گاه در ساختار قدرت...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/cwJ7W8r1QZ0 رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" وظیفه برکندن بساط استبداد و استقرار و نهادینه شدن...

رضا بدیعی، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها درکلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/WIbBDNlOq9M رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱، درباره گذار به دموکراسی، چالش ها، فروپاشی محتوم استبداد حاکم، راهکارها اظهار داشت:" فروپاشی،رونداجتناب ناپذیر استبداد است و آینده ی ایران با...

رضا بدیعی، درباره دموکراسی، درکلاب هاوس هماد ( ۲۹مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/jFZDapPtWW0 رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، در مورد ماهیت دموکراسی  ،اظهار داشت:" دموکراسی ایدئولوژی یا گزینه نیست، دموکراسی یک ساختاراست ؛در واقع در جهان امروز ساختار موثرو نوین...

رضا بدیعی، درباره آزادی زندانیان سیاسی و توقف خشونت حکومتی، گام نخست درکلاب هاوس هماد ( ۲۹مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/3lHrtnSRbek رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، در ارتباط با آزادی زندانیان سیاسی و توقف خشونت حکومتی، گام نخست ،اظهار داشت:"ما به عنوان بخشی از دموکراسی خواهان، مردان و...

رضا بدیعی، فرمانده!خشونت موقوف زندانیان سیاسی را آزاد کن، درکلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، اظهار داشت:، صحبت از دردها و مصیبتها و مشکلات هموطنان،دیگر صحبتی است ملال آور؛ بیاییم دیگر صحبت از دردها نکنیم و راه حل...

رضا بدیعی

رضا بدیعی: «در ایران زاده شدم و زیستم. از زمانی که خود را شناختم، شاهد بی‌عدالتی و بیدادی بودم که بر هموطنانم گذشته است. همواره آتشی در درونم برای از بین بردن بیداد شعله...

مردم از اصلاحات عبور کرده‌اند

https://youtu.be/jOHpBTee5ks در سال ۱۳۷۶ زمانیکه میلونها نفر با رای خود میخواستند اصلاحات را بوجود بیاورند اما در طول ۱۲ سال با شرکت خود در انتخابات ۱۳۸۸ با جنبش " رای من کو؟" انسانها را به...

در کنار کسانی نباشیم که خواهان استبداد از نوع دیگری هستند

https://www.youtube.com/watch?v=4zB5URgVMsQ مخالف بودن با استبداد حاکم در ایران به این معنا نیست که خواهان استبداد از نوع دیگری نباشیم . بنابر این میتوان پرسید که آیا اتحاد یا وفاق با کسانی که خواهان نوعی دیگر...

فرایند گذار از استبداد از سالها پیش آغاز شده است

https://www.youtube.com/watch?v=uB7h1yW7-Os تحولات بنیادین به معنای از بین بردن استبداد و استقرار دموکراسی تنها واکنش اندیشمندان و خردمندان است . کنشگر باید اخلاق مدار باشد در ابتدا با خود باید صادق باشد . مردم ایران برای...

اندیشه عدالت را هیچ حکومت و مستبدی نمیتواند از بین ببرد

https://www.youtube.com/watch?v=WfA5CKuZ-1I افکار و اندیشه آزادیخوانه بکتاش آبتین زنده است و هرگز نمیمرد و قتل حکومتی او باز پرونده سیاه حکومتی را سنگین تر از پی خواهد کرد - گفتگوی رضا بدیعی و بهمن بامداد در...

همگرایی ها کمک میکنند تا در چارچوب منافع ملی این ارتباطات به سامان شوند

https://youtu.be/uQoGYLh7-ZU در بخش نهایی این نشست رضا بدیعی اظهار نمودند که اکنون شرایط متفاوت از شرایط سالهای ۵۷ یا ۸۸ میباشد و حتی قدرتهای خارجی مثل آمریکا هم تصمیم به داخالت های نظامی ندارند و...

فرآیند گذار از استبداد به دموکراسی و داد

https://www.youtube.com/watch?v=ODFD8nJIUP4&t=1s رضا بدیعی ضمن بیان این موضوع مهم که با بودن حکومت استبداد اسلامی در حقیقت هر روز کشور و مردم دچار زیان و خسارات جبران ناپذیری میگردند از میهمانان و اعضای حاضر در این...

این حکومت فاسد و خائن به منافع ملی است

https://youtu.be/ViB_rCmQBu0 رضا بدیعی در ادامه به سیاست های ناکارآمد حکومت فاسد جمهوری اسلامی اشاره نمودند و توضیح دادند که چگونه در طی چند سال عمر خود جنبش مردمی را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند...

منافع ملی ما ایجاب میکند که همه با هم باشیم

https://youtu.be/y3tUsbQ96V8 رضا بدیعی در بخش پایان این نشست بیان داشتند که مهمترین مشکل ما استبداد است و درحال حاضر با توجه به گوناگونی مردم از منظر نوع فکر و ایده و دیدگاه ، همه باید...

افزایش بحران کرونا بعلت ناکارآمدی حکومت

https://www.youtube.com/watch?v=RUn-V4-hGsY در بخش نخست رضا بدیعی به تظاهرات کشاورزان اصفهان اشاره نمودند که توانسته اند به درستی از تاکتیکهای مناسبی برای بیان اعتراضات خود استفاده نمایند و در ادامه برنامه همراهان مردم ایران یدی بلدی...

استبداد و جنایتکاران محکوم به شکست اند

در بخش دوم از برنامه همراهان مردم ایران در کلاب هاوس رضا بدیعی با اشاره به تاریخ اظهار داشتند که بطور حتم مستبدین و جنایتکاران به شکست محکوم خواهند شد و تنها آزادیخواهان و...

مروری بر اخبار و کنش‌های اعتراضی؛ جان باختن سه نفر در اعتراضات خوزستان

همراهان مردم ایران در سامانه فراسوی گذار با مروری بر خبر و کنش‌های اعتراضی این برنامه در روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱ توسط عمرمینایی تهیه و اجرا شد. از جمله...