کلیدواژه: رضا عجیلی

احراز هویت تعداد دیگری از متهمان حادثه رژه اهواز

۳۰ نفر از شهروندان اهل سنت در استان خوزستان که در ارتباط با حادثه رژه اهواز بازداشت شده‌بودند، با اتهام “بغی” مواجه شده‌اند. هویت شمارى از متهمان این پرونده، احراز شده‌است. این در حالی‌است که...