کلیدواژه: روستای بانه از توابع ارومیه

یک شهروند بازداشتی پس از بازجویی و تفهیم اتهام به زندان ارومیه منتقل شد

اقبال احمدپور، اهل روستای انبه، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام بدون صدور حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. به گزارش گذار، اقبال احمدپور، فرزند محمد، از اهالی روستای انبه از توابع...