شنبه 24 فوریه 2024 تهران 00:13

کلیدواژه: رویدادهای هفته

مسیر قیام مردم هموارتر شده است

https://www.youtube.com/watch?v=2Od4LWitnD4 مروری بر مهمترین رویدادهای هفته در برنامه همراهان مردم ایران - مریم مرادی با اشاره به اعتراضات مردم اصفهان و برخورد جنایتکارانه حکومت که جز سرکوب خواسته به حق مردم نبوده است در حقیقت...