سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 03:32

کلیدواژه: رویدادها در آمریکا

مروری بر مهمترین رویدادها در آمریکا

https://www.youtube.com/watch?v=03pY_TQgQl0 سینا بسطامی در این بخش از نشست همراهان مردم ایران به اتفاقات اخیر در امریکا و تاثیر آن بر جهان میپردازند . شنبه ۱۲فوریه ۲۰۲۲ - ۲۳ بهمن ۱۴۰۰