دوشنبه 20 می 2024 تهران 00:49

کلیدواژه: زبان کُردی

مروری بر اخبار به زبان کردی با یدی بلدی

https://www.youtube.com/watch?v=_vJoevnKYG0 روز شنبه اول ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ - مروری بر اخبار در طول یکسال گذشته اعم از اعدامها ، بیماری کرونا ، اعتراضات مردمی در شهرهای خوزستان - اصفهان و ......

تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

  https://www.youtube.com/watch?v=LOHPpCYsm9A   روز شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱- ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - از برنامه همراهان مردم ایران به موضوعات و اخبار روز پرداخته شد از جمله اعتراضات مردم و بی پاسخ ماندن به اعتراضات کشاورزان اصفهان و...

اعتراضات مردم اصفهان بسیار حیاتی است

https://www.youtube.com/watch?v=QOhTcu9L6I4 تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی - روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱- ۱۳ آذر ۱۴۰۰ یدی بلدی به موضوع اعتراض مردم اصفهان پرداختند که حکومت طبق معمول همیشه به سرکوب بیرحمانه مردم...

اعتراض کشاورزان اصفهان بعلت کمبود آب

https://www.youtube.com/watch?v=Bcws3Nwkn0c تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی - که به رویدادهای مهم پرداخته است از جمله: افزایش بحران کرونا، اعتراض کشاورزان اصفهان ، عوامفریبی احمدی نژاد با مردم ، دادگاه حمید نوری

تفسیر خبرها به زبان کردی با یدی بلدی

سالروز آبان ۹۸ و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم بعلت اعتراض به گرانی بنزین و هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ از جمله اخباری است که به آن اشاره گردید. https://www.youtube.com/watch?v=VSFo9L69ERw&ab_channel=GozaarNet

مرور و تفسیر اخبار هفته به زبان کُردی – تهیه و اجرا: یداله بلدی

«یداله بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به مرور و تفسیر اخبار هفته اخیر به زبان کُردی پرداخت. در این برنامه، «یداله بلدی» در رابطه...

مرور و تفسیر اخبار هفته به زبان کُردی – تهیه و اجرا: یداله بلدی

«یداله بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به مرور و تفسیر اخبار هفته اخیر به زبان کُردی پرداخت. در این برنامه، یداله بلدی به مسائلی...