چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 07:29

کلیدواژه: زرتشت احمدی اعتصاب غذا کرد

زرتشت احمدی دست به اعتصاب غذا زد

زتشت احمدی راغب، فعال مدنی، در اعتراض به تداوم بازداشت، دستگیرشدگان بیانیه ۱۴ تن و همچنین عدم ارائه خدمات درمانی موثر، دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش گذار (سامانه دموکراسی و داد) به نقل...