سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 13:39

کلیدواژه: زنان و سیاست

زنان و سیاست

بر اساس گزارش جهانی فاصله جنسیتی، با آنکه سهم و اشتراک زنان در عرصه های سیاسی به ویژه حضور آنان در پارلمان‌های اکثر کشورها نسبت به سابق بهبود یافته است، اما در عرصه سیاسی...