کلیدواژه: زندانی سیاسی اهل خوی

خالد زمانی زندانی سیاسی پس از ۱۰ سال حبس، کماکان محروم از مرخصی

خالد زمانی، زندانی سیاسی و از شهروندان اهل خوی که با اتهام “محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت” به ۳۰ سال حبس محکوم شده است، علیرغم گذشت ۱۰ سال از...