کلیدواژه: زندانی محبوس در زندان رجایی شهر

حمزه درویش زندانی اهل سنت در بیانیه‌ای از شکنجه شدن خود خبر داد

حمزه درویش، زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در بیانیه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده و به شکنجه شدن سپیده قلیان و اسماعیل...