یکشنبه 3 مارس 2024 تهران 02:56

کلیدواژه: زندان بازداشت

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ شنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۹ (۲۹ تیرماه ۱۳۹۸)

داریوش عدیم، روز شنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۹ (۲۹ تیرماه ۱۳۹۸) گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر و موارد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه داد. بازداشت یک معلم و فعال صنفی در استان...

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ شنبه ۶ جولای ۲۰۱۹ (۱۵ تیرماه ۱۳۹۸)

داریوش عدیم، روز شنبه ۶ جولای ۲۰۱۹ (۱۵ تیرماه ۱۳۹۸) گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر و موارد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه داد. ضرب و جرح چند تن از امضا کنندگان...