کلیدواژه: زندان ترنس ها

گزارشی از وضعیت زندانیان ترنس جندر در بند ۲۴۰ زندان اوین

بند موسوم به ترنس ها که در طبقه سوم بند ۲۴۰ واقع است، دارای ۲ راهروی طولانی و حدود ۴۰ سلول بزرگ است که سرویس بهداشتی و حمام نیز درون سلول ها قرار دارد....