چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 22:12

کلیدواژه: ستاد مردمی مبارزه با کرونا

گفتگوی رضا بدیعی و شعله پاکروان در رابطه با تشکیل ستاد مردمی مبارزه با کرونا

رضا بدیعی در این برنامه با شعله پاکروان از فراخوان دهندگان ستاد مردمی مبارزه با کرونا در رابطه با چگونگی ساماندهی این ستاد و تشکیل کارگروههای مختلف برای شناسایی افراد آسیب پذیر در شرایط...