جمعه 23 فوریه 2024 تهران 19:54

کلیدواژه: سخت شدن شرایط پذیرش پناهجویان در کشورها اروپایی

ویژه برنامه “همبستگی جهانی با پناهجویان،” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات به تحلیل و ارائه راهکار به منظور دستیابی به اتحاد و همبستگی جهانی با...