کلیدواژه: سرمایه به زبان ساده

سرمایه به زبان ساده – بابک فرزام

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://drive.google.com/file/d/1sm9014C_wxmQK-KadXciODru5kaGZ01v/view?usp=sharing سرمایه به زبان ساده ساده‌نویسی جلد اول کاپیتال کارل مارکس برای کارگران نویسنده: بابک فرزام